Over Jacob

Jesses grootvader Jacob van Santen was een inspirerende docent en enthousiast uitvinder en fotograaf. Stimuleren, enthousiasmeren, observeren: het zijn kwaliteiten die ook kenmerkend zijn voor Jacob Consulting.

Jesse is toegankelijk: vertrouwen staat voorop. Hij dringt snel tot de kern van de zaak door, om van daaruit adequate oplossingen te vinden. Jesse is in staat buiten de hokjes te denken. Dat vermogen, gecombineerd met een aangeboren nieuwsgierigheid, verklaart waarom hij altijd scherp blijft en zijn omgeving goed in de gaten houdt, terwijl hij uiteindelijk onafhankelijk, in weerwil van welke gevestigde opvatting dan ook, zelfstandig besluiten durft te nemen. Loyaal aan zijn opdrachtgever, maar ook aan zijn medewerkers. Hij is sociaal vaardig en een volwaardig gesprekspartner op veel niveaus met mensen van verschillende achtergronden en leeftijden.

Als consultant helpt hij organisaties met het creëren van oplossingen voor diverse (verander)vraagstukken op gebied van bedrijfsvoering, human resources, organisatieontwikkeling. Dit doet hij vanuit de positie van adviseur of interim-manager.

Verbinder

Verbinder
relatiemanager, mediator, programmamanager

Volwaardig gesprekspartner op verschillende niveaus. Een netwerker die op vasthoudende en vriendelijke wijze zaken kan regelen.

Ontwikkelaar

Ontwikkelaar
human resource manager, organisatieadviseur, procesverbeteraar

In staat buiten de hokjes denken. Heeft lef en biedt tegenwicht en stelt de hulpvraag. In staat om op toegankelijke wijze moeilijke onderwerpen te adresseren.

Veranderaar

Veranderaar
adviseur, facilitator, interim-manager

Snel tot de essentie doordringen. Toegewijd aan de zaak waaraan hij zich verbonden heeft, betrokken bij zijn collega’s. Sociaal vaardig.

Skills

“Mensen nemen Jesse snel in vertrouwen en hij kan hierdoor snel tot de essentie doordringen en resultaten boeken.”

RUDOLF CREMER EINDHOVEN Directeur IVM Consult

“Een netwerker die op vasthoudende en vriendelijke wijze zaken kan regelen.”

KEES LAMMERS Directeur HuisvestingsOntwikkeling en Bureau Nieuwbouw (Universiteit / Hogeschool van Amsterdam) 2009-2014

RESULTATEN

 • PROGRAMMAMANAGER

  PROGRAMMAMANAGER

  Programma Amstelcampus Hogeschool van Amsterdam

  De Amstelcampus is een open stadscampus aan de kop van de Wibautstraat in Amsterdam. Een unieke plek waar studenten, docenten en stad elkaar ontmoeten. Verantwoordelijk voor de coördinatie en procesbewaking van de deelprojecten. Afstemmen met stakeholders, ruimte creëren voor innovatie, fungeren als brugfunctie tussen project- en beheerorganisatie.

 • MANAGER BEDRIJFSVOERING

  MANAGER BEDRIJFSVOERING

  HuisvestingsOntwikkeling (UvA) en Bureau Nieuwbouw (HvA)

  Mede aansturen en faciliteren van de gecombineerde projectorganisatie van de HvA en UvA verantwoordelijk voor campusontwikkeling, bestaande uit een dynamisch team van circa 40 projectmedewerkers. Vanuit deze rol onder andere verantwoordelijk voor de HRM-portefeuille, organisatieontwikkeling, algemene bedrijfsvoering (ICT en facilitaire zaken).

 • PROJECTSECRETARIS

  PROJECTSECRETARIS

  Nederlandse Publieke Omroep

  Medeontwikkelaar en facilitator van een samenwerkingsproces waarin omroepdirecties en Raad van Bestuur van de NPO gezamenlijk afspraken maken over visie, strategie en beleid.
  In de rol als projectsecretaris tevens verantwoordelijk voor het uitvoeren van verscheidende analyses ter ondersteuning van deze dialoog en het onderhouden van contacten met diverse stakeholders.

 • RELATIEMANAGER/COÖRDINATOR RUIMTELIJKE ORDENINGSPROCEDURES

  RELATIEMANAGER/COÖRDINATOR RUIMTELIJKE ORDENINGSPROCEDURES

  Programma Amstelcampus Hogeschool van Amsterdam

  Voor de renovatie- en nieuwbouwprojecten moeten diverse ruimtelijke ordeningsprocedures doorlopen worden. Vanuit de rol als coördinator RO-procedures is de relatie met de gemeente Amsterdam en andere stakeholders aangehaald en versterkt. De benodigde (bouw)vergunningen zijn hierdoor binnen planning vergund.

 • PROJECTSECRETARIS

  PROJECTSECRETARIS

  Programma Kennis in het groot (King) Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksgebouwendienst

  King is een samenwerkingsprogramma dat bijdraagt aan de versterking van het management van infrastructuurprojecten door de uitwisseling van leerervaringen tussen deze projecten te bevorderen. Als projectsecretaris ondersteunen van verschillende programmamanagers bij het ontwikkelen van nieuwe kennisproducten.

 • ORGANISATIEADVISEUR

  ORGANISATIEADVISEUR

  Afdeling Ondertiteling (TT888) Nederlandse Publieke Omroep

  Het MT van een operationele afdeling -bestaande uit +/- 50 medewerkers- adviseren inzake diverse maatregelen ten faveure van een efficiëntere bedrijfsvoering zodoende opgelegde bezuinigingsdoelstellingen te behalen. Onderzoek naar innovaties ten behoeve van de automatisering van het ondertitelingsproces.

CONTACT

Contact

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

JESSE VAN SANTEN

Jacob Consulting

Galvanistraat 17
2517 RA Den Haag

Tel: (+31)(0)6 47 48 68 57

KvK 27335709 info@jacobconsulting.nl    

 
 
Voor zover wij weten zijn de foto’s die in deze site worden gebruikt vrij van rechten. Mocht dat niet zo zijn dan horen wij dat graag van de rechthebbende.

 

Mijn belangrijkste drijfveer is levensvreugde. Dit geldt zowel in mijn privéleven als in en op het werk, voor zowel het individu als de organisatie als geheel. Authenticiteit, humor, respect en samenwerking zijn voor mij noodzakelijke voorwaarden om duurzame verandering tot stand te brengen.

JESSE VAN SANTEN

Oprichter Jacob Consulting